• j9首页|(集团)点击登录

  X-ray Film 爱克发D系列产业胶片-D2&D3
  以后您的地位:首页 > 产品展示 > > 产业胶片 > 爱克发D系列产业胶片-D2&D3
  • Place of Origin: Belgium
  • Brand Name: AGFA
  • Model Number: D2 & D3
  • 根本参数
  • 使用
  • 配件
  • PDF产品信息
  Model Name Product Code Size (inch) Sheets/box
  STRUCTURIX D2      
  D2 NIF 3X-T8T 3.5 X 17" 100
  D2 NIF 3K-7HQ 3.5 X 17" 100
  D2 NIF 3A-OC2 4 X 10" 100
  D2 NIF 3A-OD4 4.5 X 10" 100
  D2 NIF 3A-N8R 4.5 X 17" 100
  D2 NIF LH-UZL 5 X   7" 100
  D2 NIF 3A-OE6 7 X 17" 100
  D2 NIF 3H-UCH 8 X 10" 100
  D2 NIF 3A-OF8 9 X 17" 100
  D2 NIF 3A-OGB 10 X 12" 100
  D2 NIF LH-U4T 11 X 14" 100
  D2 Rollpac 3K-61P 14 X 17" 100
  D2 Rollpac 3K-61P 70mm X 90m Roll
  Model Name Product Code Size (inch) Sheets/box
  STRUCTURIX D3      
  D3 FW 3U-466 3.5 X 10" 100
  D3 FW 3U-48B 3.5 X 17" 100
  D3 FW 3U-49D 4.5 X 10" 100
  D3 FW 3Q-YZ8 4.5 X 17" 100
  D3 FW 3L-LU5 7 X 17" 100
  D3 NIF 3L-LYE 3.5 X 8.5" 100
  D3 NIF 3U-6NC 3.5 X 10" 100
  D3 NIF 3L-LXC 3.5 X 17" 100
  D3 NIF E7-JEX 4.5 X 10" 100
  D3 NIF 3L-L3N 4.5 X 17" 100
  D3 NIF LH-U7Z 5 X   7" 100
  D3 NIF 3L-LWA 7 X 17" 100
  D3 NIF 3Y-WL3 9 X 17" 100
  D3 NIF 3L-L1J 10 X 12" 100
  D3 NIF 3L-L4P 11 X 14" 100
  D3 NIF LH-VBB 14 X 17" 100
  D3 ETE DW 3L-M7Z 3.5 X 17" 100
  D3 Vacupac Pb 3U-5CM 6cm X 24cm 100
  D3sc NIF 391-WO 4.5 X 17" 100
  D3sc NIF 39-1XQ 5 X   7" 100
  D3sc NIF 39-1YS 7 X 17" 100
  D3sc NIF 39-1ZU 8 X 10" 100
  D3sc NIF 39-12Y 10 X 12" 100
  D3sc NIF 39-17A 11 X 14" 100
  D3sc NIF 39-18C 14 X 17" 100
  D3 BLR 3U-5BK 70mm X 550' 100

  >###1021号天乐大厦1405-1407   >###-2087   >###-7646    邮箱:>###  技能支持:

  Copyright © 2014 三信j9九游会科技(深圳)有限公司 All Rights Reserve